Strategier

Hvordan skal indkøbsstrategien være, for at den også virker i praksis?

 

For Svendsen Consulting er det vigtigt, at indkøbsstrategien er direkte operationel, og er samtidigt en videreudvikling af virksomhedens overordnede strategi.

Ved først at udarbejde virksomhedens indkøbsstrategi, og efterfølgende udarbejde handlingsplaner og mål for de enkelte produkt- og proceskategorier, sikres at strategien kan kommunikeres og implementeres med succes i indkøbsfunktionen.

 

Svendsen Consultings udvikling og implementering af indkøbsstrategien består af 6 trin.

 

Trin 1.

Analyse- og identificeringsfasen. Her laves den grundlæggende indkøbsanalyse og de strategiske processer og produktgrupper identificeres.

 

Trin 2.

Udviklingsfase 1. Med baggrund i analyse- og identificeringsfasen og virksomhedens overordnede strategi

udvikles indkøbsstrategien.

 

Trin 3.

Udviklingsfase 2. Med udgangspunkt i indkøbsstrategien udfoldes strategien på både proces- og produktgrupper.

 

Udviklingsfase 1 og 2 udarbejdes i tæt samarbejde med de relevante nøglemedarbejdere og ledergruppen, således at strategien har den nødvendige forankring i organisationen.

 

Trin 4.

Definitionsfasen. Her udarbejdes de nødvendige handlingsplaner og målsætninger.

 

Trin 5.

Implementeringsfasen. Nu skal alle handlingsplaner og målsætninger kommunikeres ud til hele indkøbsfunktionen og efterfølgende implementeres i hverdagen.

 

Trin 6.

Opfølgningsfasen. Her skal der laves løbende opfølgning på både handlingsplaner og målsætninger.

 

Med Svendsen Consulting’s indkøbsstrategi får virksomheden:

 

  • Sammenhæng mellem virksomhedens overordnede strategi og indkøbsstrategien.
  • Identificering af strategiske proces- og produktgrupper, med beskrivelse af trusler mod disse, og værn til at afværge disse trusler.
  • Identificering og prioritering af muligt besparelsespotentiale på både produkter og processer.
  • Identificering af mulige optimeringer af leverandørnetværket.
  • Identificering af mulige optimeringer af logistiksetup.

 

 

 

 

 

Svendsen Consulting, Højmosevej 24, 2400 København NV , tlf.: 2267 1323