Leverandørudvikling

Hvordan kan vi udvikle værdien af samarbejdet med leverandørerne?

 

Ved at styrke samarbejdet med en virksomheds leverandører kan der skabes markante konkurrencefordele i både reducerede priser og forbedret service fra leverandøren. Dette kræver dog, at fokus bliver på de langsigtede relationer og ikke på kortsigtede gevinster.

 

Hos Svendsen Consulting arbejder vi med fokus på total cost på produkterne. Det betyder at vi kigger på alle processerne i fremstillingen og leveringen af produktet. Vi har udviklet et sæt af værkstøjer og metoder, der kan sikre denne langsigtede udvikling af værdikæden.

 

Her er nogle eksempler på områder med mulige omkostningsreduktioner på produkters total cost:

 

  • Sikre optimal ordreproces.
  • Reducere produktionsomkostninger
  • Sikre optimal produktionsfrekvens
  • Sikre optimal QC proces.
  • Sikre optimale håndterings- og logistikomkostninger

 

Svendsen Consulting, Højmosevej 24, 2400 København NV , tlf.: 2267 1323