Logistikudvikling

Hvordan skaber vi et logistiksetup, hvor vi håndtere de problemer som opstår ved indkøb og produktion globalt?

 

Ved at forsyningskæden er global, skabes der nogle udfordringer til hvordan denne styres og monitoreres, således at leveringssikkerheden ikke påvirkes negativt.

 

Svendsen Consulting har udviklet et sæt af metoder og værktøjer til styring og monitorering af hele forsyningskæden, således at mulige problemer kan håndteres i tide. Vi arbejder ofte med et flerstrenget logistiksystem, som ofte er integreret i selve produktionen, således at også pludselige udsving i efterspørgsel kan håndteres.

 

Udvikling af et effektivt logistiksystem, kræver ofte et meget tæt samarbejde med en logistikoperatør, da løsningen skal passe 100% til virksomhedens behov. Svendsen Consulting har gennem de seneste år, samarbejdet med de fleste Danske logistikfirmaer om udvikling af nogle unikke logistikløsninger.

 

 

Svendsen Consulting, Højmosevej 24, 2400 København NV , tlf.: 2267 1323