Sourcing

Hvordan sikre vi at vi altid har de bedste og mest konkurrencedygtige leverandører?

 

Svendsen Consulting bruger en struktureret metode til sourcing. Dette gælder både hvis det er til udvikling og benchmarking af det nuværende leverandørnetværk, eller det er sourcing af nye produkter.

Metoden indeholder 5 trin.

Sourcingen vil foregå i tæt samarbejde med indkøbsfunktionens medarbejder.

 

Trin 1.

Med baggrund i analysen og indkøbsstrategien gennemgåes produktgrupperne og produktgrupperne kategoriseres efter deres strategiske betydning.

 

Trin 2.

Her identificeres de faktorer der er væsentlige for valg af leverandør til en given produktgruppe. Det gælder alle de faktorer der påvirker valget, fx service, kvalitet, leveringstid, transport mm. Samtidig fastlægges også særligt kritiske faktorer, som kan kræve særlig opmærksomhed ved produktgruppen.

 

Trin 3.

Ud fra indkøbsstrategien og de ovenstående trin, skabes nu en operationel ramme, som definerer hvordan det praktiske indkøb skal foregå.

 

Trin 4.

Nu laves en liste over nuværende og potentielle leverandører til de enkelte produktgrupper, og der indhentes tilbud.

 

Trin 5.

Tilbuddene vurderes og der forhandles med udvalgte leverandører. Når leverandørerne er valgt skrives leverandørkontrakter.

 

  • Svendsen Consulting’s sourcingmetode sikre at virksomheden opnår følgende:
  • Grundlag for markante besparelser på totalkosten ved indkøb.
  • Grundlag for forbedret service fra leverandørerne.
  • Indførelse af indkøbsmetode, som er forankret indkøbsfunktionen.
  • Defineret indkøbsprocesser for hverproduktgruppe.

 

Svendsen Consulting, Højmosevej 24, 2400 København NV , tlf.: 2267 1323