Analyse

Hvordan identificeres de potentielle besparelser i indkøbsfunktionen?

 

Svendsen Consulting udarbejdet en analysemetode til at afdække, hvor der findes mulige gevinster i indkøbsfunktionen. Vi har denne trinvise analyse, der afsluttes med et katalog over hvilke tiltag, der giver besparelser, samt en tidsplan for, hvornår disse tiltag vil bidrage til virksomhedens lønsomhed. Under hele analyseforløbet sker der dataindsamling samt samtaler med nøglemedarbejder.

 

Trin 1.

Spend analyse. Her analyseres alle omkostningerne, der er i forbindelse med indkøbsfunktionen.

 

Trin 2.

Analyse af indkøbsprocedurerne. Her identificeres mulige forbedringer.

 

Trin 3.

Besparelsespotentiale. Her estimeres hvilke besparelser der kan opnås. Dette gælder både for produkter og for forbedringer af indkøbspraksis.

 

Trin 4.

Projektdefinering. Her beskrives de enkelte besparelsestiltag med angivelse af besparelsespotentialet og tidshorisonten.

 

Trin 5.

Implementering. Her prioriteres besparelsestiltagene i samarbejde med virksomheden, og der udarbejdes en implementeringsplan for projektet. Der udarbejdes også en målplan for at sikre at de ønskede besparelsesmål opnås.

 

Med Svendsen Consultings indkøbsanalyse får virksomheden.

 

  • En kortlægning af indkøbsomkostningerne på tværs af organisationen
  • En kortlægning af indkøbsfunktionens nuværende stadie, samt en beskrivelse af mulighederne for udvikling af indkøbsfunktionen.
  • Identificering og prioritering af muligt besparelsespotentiale på både produkter og processer.
  • Identificering af produkter eller processer med potentiale for hurtige besparelser.
  • Forbedret grundlag for forhandlinger med leverandører.

 

 

 

Svendsen Consulting, Højmosevej 24, 2400 København NV , tlf.: 2267 1323